خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

روانشناسی دستخط

  روانشناسی دستخط

  کسانى که خطى نامرتب دارنداحتمالاً در زندگى بسیارفعال هستندو به همین دلیل برایشان مشکل است که بتوانند ثابت و بى تحرک بمانند وبرخى از کارهایشان حساب شده و سنجیده نیست. به همین دلیل گاهى اوقات براى دوستان وافراد خانواده غیرقابل پیش بینى هستند. آزادى شخصیتى براى آن ها خیلى مهم است واهمیت زیادى به استقلال خود مى دهند و ممکن است گاهى خیلى احساساتى رفتار کنند
  کسانى دست خط مرتب و خوانایى داشته باشند
  مى توان این طور برداشت کرد که آن ها خودشان را بسیار کنترلمى کنند و دوست ندارند به راحتى شخصیت خود را لو بدهند. حتى گاهى اوقات برایشانمشکل است که احساساتشان را بروز دهند و آن را سرکوب مى کنند.
  کسى که خیلی پررنگ مى نویسد و قلم را زیاد فشار مى دهد
  احتمالاً علاقه زیادى به مخالفت کردن با دیگران دارد؛ چراکه احساس قدرت واعتماد به نفس زیادى مى کند ودوست دارد روى دیگران اعمال نفوذ کندو به همین خاطر شخصیت افراد را درست درک نمى کند.
  کسانى که خیلى کمرنگ مى نویسند
  احتمال این که فردىحساس و دلسوز باشند بسیار زیاداست و موقعیت دیگران را حتى بیشتر از خودشان درک مىکنند و این امکان نیز وجود دارد که قادر به اثبات حرف خودشان نباشند و خیلى راحتضربه مى خورند و وقتى دیگران از آن ها انتقاد مى کنند خیلى سریع از موضع خودشان عقبنشینى مى کنند.
  کسانی که خیلى کند و آهسته مى نویسند
  به سرعت قادر به نشان دادنعکس العمل نیست؛ این افراد احتمالاً به زمان بیشترى براى ابراز عقیده خود نیازدارند. افرادى که آهسته مى نویسند از نظر خلق و خو اغلب اشخاصى ملاحظه کار و محتاطهستند و در نتیجه به زمان بیشترى براى فکر کردن و فهمیدن نیاز دارند و در ابرازاحساساتشان هم کند هستند و اغلب دوست دارند هیچ تصمیمى نگیرند تا این که یک تصمیمغلط بگیرند.
  کسانی که دست خط تند و شتابزده اى دارند
  احتمالاً افرادى کم حوصلههستند و از اتلاف وقت خسته مى شوند و از نظر خلق و خو بسیار لحظه اى هستند. سریعدرک مى کنند و در نشان دادن رفتار و احساساتشان چندان پایدار نیستند و اغلب به دلیلشتابزدگى در تصمیم گیرى دچار لغزش و خطا شده و از این که در آرامش به حرف هاىدوستانشان گوش کنند خسته مى شوند.
  کسانی که دست خط ساده اى دارند و خیلى ابتدایى مى نویسند
  در روابط با دیگران ترجیحاًواقع گرا و با تدبیر هستید و نمى توانید قبول کنید که گاهى باید با دیگران کناربیایید و به آن ها توجه کنید و همچنین اطرافیان به ندرت از آن چه درون شما مى گذردآگاهى پیدا مى کنند.
  کسانی که دست خطى زیبا و پررنگ و لعابى دارند
  این امکان وجود دارد کهگاهى به شدت رسمى برخورد کرده و خیلى مفصل و با علاقه درباره مسایل دلخواهتان حرفبزنند و این احتمال نیز وجود دارد که درخواسته ها و تمایلاتتان پرتوقع و رویایىباشند.
  اگرشما خود را داراى دست خط ریزى مى بینید و بسیار کوچک مى نویسید
  احتمالاً شما توانایى هاىخود را دست کم مى گیرید و خودتان را از آن چه واقعاً هستید کمتر ارزیابى مى کنید وممکن است گاهى تنگ نظر و خرده گیر باشید.
  اما اگر درشت مى نویسید
  این احتمال وجود دارد که خودتان را زیادى بزرگ و مهم جلوه داده و گاهى بسیار با اعتماد به نفس و از موضعقدرت رفتار مى کنید.
  اگر کسى دست خط شکسته اى دارد و حروف را زوایه دار و شکسته مى نویسد
  فردى بسیار بااراده مى باشد و در کارهایش حد وسط را قبول ندارد و به همین علت اهل سازش و مصالحهنیست و اغلب به همین خاطر که وسط را دوست ندارد از دیگران خسته مى شود و تصمیمى نمىگیرد چون دوست ندارد راه اشتباه را انتخاب کند.
  اگر فردى دست خط ملایم و کشیده اى دارد
  آدمى چند بعدى است و مى تواند مشکلاتش را از زوایاى مختلف بررسى و درک کند. برایش تنوع مهم است و گاهىاحساس مى کند استعدادهاى زیادى دارد و نمى تواند هیچ کدامشان را به درستى شکوفاکند. ممکن است فردى زود رنج باشد و به ندرت علیه برداشت ها و انتقادات دیگران ازخود دفاع کند.
  اگر کلمات را در هم و فشرده مى نویسید
  احتمالاً شما فرد راحتى نیستید و در جمع خودتان را کنارى مى کشید و مى خواهید کنترل خود را از دست ندهید. از برقرارى رابطه با دیگران خوشتان نمى آید و گاهى دوست ندارید خود را فردى خوش فکرنشان بدهید. اغلب بعد از دیگران ابراز عقیده مى کنید و عقیده خود را مى گویید واینبه این علت است که قدرى محتاط هستید.
  کسى که کلمات را با فاصله و باز باز مى نویسد
  خیلى راحت با دیگران رابطه برقرار کرده و خیلى ساده و بى تکلف و مستقیماً به دیگران نزدیک مى شود. گاهى بهراحتى از کوره درمى رود و با این کار ممکن است به حریم شخصى دیگران تجاوز کند و اینبه این علت است که او ارزشى به خوددارى کردن و کنترل خود نمى دهد، اما انسانى کوشاو باطراوت است که سریع تصمیم گرفته و با کارهاى خود به دیگران خدمت مى کند
  مطالب اخیر
  چگونه از مصائب و سختی ها ی زندگی گذر کرد؟
  خوب و بد بروز احساسات
  رابطه هایی به سردی زمستان  این مطلب تا کنون 9 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : دیگران ,خیلى ,گاهى ,دوست ,همین ,زیادى ,وجود دارد ,ابراز عقیده ,دوست ندارد ,بیشترى براى ,زمان بیشترى ,
  روانشناسی دستخط

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر